19 kesä
”Tehdään aitoa vertailua eri ratkaisuista ja miten ne sopivat asiakkaan tarpeisiin” – näistä syistä kannattaa valita puolueeton CRM-konsultti
Avainsanat: asiakkuudenhallinta, asiakkuudenhallintajärjestelmä, CRM, CRM-konsultti

Rubic teki syksyllä 2018 vertailun suomalaisten asiakkuudenhallintajärjestelmien (CRM) toimittajien liikevaihdosta ja liikevoitosta. Vertailuun valittiin kolmen suositun teknologian (Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP) toimittajia. 

Jos CRM-järjestelmää hankkiva organisaatio haluaa puolueettoman arvion tarkoituksiinsa sopivasta CRM-järjestelmästä tai -teknologiasta, pitäisi myös konsultin olla puolueeton, eli riippumaton mistään teknologiasta. Useat toimittajat ja konsultit ovat sidoksissa johonkin teknologiaan. 

Rubic HR Finland Oy:n Senior Advisor Mikko Roslakka on vastannut kymmenistä CRM-kilpailutuksista ja tunnistaa puolueettomuuden asiakkaalle tuomat edut. 

Puolueettomana voidaan pohtia asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivaa ratkaisua eikä tarvitse olla minkään tietyn teknologian ehdoilla”, Roslakka sanoo. ”Puolueettomuuden etuna on myös se, että voidaan paremmin huomioida asiakkaan teknologiaympäristö kokonaisuutena ja kohdentaa ratkaisut sen mukaisesti”, Roslakka jatkaa. 

Sitoutumattomuudella on etunsa, mutta voi myös olla perusteltua sitoutua johonkin toimittajaan. 

”Toisaalta, tiettyyn teknologiaan sitoutuneet toimittajat eivät välttämättä pysty tekemään niin tarkkoja tarjouksia, jos tarjouspyyntöä ei ole tehty heidän toimittamaansa teknologiaa vasten. Jos esimerkiksi tehdään tarjouspyynnön speksit suoraan MS Dynamicsin pohjalle, niin Microsoft-toimittajien on helpompi tarjota Dynamicsin käyttöönottoa ja siten tehdä parempia tarjouksia”, Mikko Roslakka toteaa.  

Rubicin selvityksessä kävi ilmi, että CRM-markkinat ovat voimakkaassa kasvussa, mutta myös muutoksessa. ”Tulevaisuudessa CRM-järjestelmiltä odotetaan entistä voimakkaampaa asiakaskokemuksen huomioimista. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että voidaan tuntea asiakkaat ja kerätä dataa, jota voidaan käyttää esimerkiksi markkinoinnin automaation kehittämisessä”, Roslakka päättää. 

Rubic HR Finland on puolueeton teknologiahankintakonsultti, joka kuuluu Iodata Oy -konserniin yhdessä Lanka Creative Oy:n ja Fabula Productions Oy:n kanssa.  

Antti Halonen