Sähköinfo hyödyntää Rubicin monipuolista osaamista menestyksekkäästi
Avainsanat: hankinnat, IT, moderni työ, tietohallinto

Sähköinfo Oy:n myynti & ICT -johtaja, Satu Valldén, kertoo yrityksen pitkästä ja menestyksekkäästä yhteistyöstä Rubicin kanssa. He olivat yksi Rubicin ensimmäisistä asiakkaista jo yli 10 vuotta sitten, ja yhteistyö on jatkunut vahvana siitä lähtien.

Kolme vuotta sitten Sähköinfolla oli tarve kilpailuttaa uusi IT-infrakumppani, ja tähän projektiin Sanna Jankkari Rubicilta astui mukaan toimien sekä kilpailutuksen että kumppaninvaihdoksen vetäjänä. Tämä yhteistyö sujui erinomaisesti, ja sen myötä Sähköinfon harkitessa inhouse-tietohallintopäällikön palkkaamista, he päätyivät luottamaan Rubicin palveluihin tälläkin saralla.

”Kun tarvittiin apua, lähdimme tutulla historialla kysymään apua Rubicilta”, korostaa Satu Valldén.

Rubici on vastannut Sähköinfon tietohallintopäällikköpalveluista erittäin tehokkaasti. Heidän hyvä työskentelymallinsa, jossa asiat käydään läpi viikoittain yhdessä, on auttanut vapauttamaan aikaa muihin tärkeisiin tehtäviin. Satu Valldén painottaa, että Rubicin avulla he ovat ottaneet myös askelia kohti modernia, paikasta riippumatonta työskentelyä, joka on ollut heille aluksi haasteellista.

Kun tarve muutokselle tuli ERP-projektin puolelta, Rubicin asiantuntijat olivat jälleen valmiina auttamaan. Rubicin monipuolinen kokemus muiden organisaatioiden kanssa toimimisesta on osoittautunut erityisen arvokkaaksi. ”Rubicilta saa kokemuksellista tietoa, jota omalta IT-henkilöltä ei välttämättä saisi”, kertoo Satu Valldén. Tämä on helpottanut merkittävästi heidän ERP-hankkeeseensa liittyvää päätöksentekoa ja on tuonut projektiin uusia näkökulmia.

Sähköinfon myynti & ICT -johtaja pitää Rubicin jatkuvaa tietohallintopäällikkö-palvelua erityisen hyödyllisenä, sillä se takaa, että heidän tarpeensa ymmärretään kokonaisvaltaisesti. Samalla hän arvostaa Rubicin tarjoamia erillisiä projekteja täydentävänä palveluna, joka on tuonut lisäarvoa heidän toimintaansa.

”Rubicin ihmiset ovat todellisia ammattilaisia omalla alallaan”, kiittelee Satu Valldén. Hän korostaa, että varsinkin pienempien organisaatioiden kannattaa harkita kumppanien käyttöä avarakatseisesti, sillä kaikkea ei tarvitse tehdä itse, kun luotettavia tahoja löytyy ympäriltä.

Sähköinfo ja Rubicin yhteistyö on ollut menestyksekäs ja toimiva, ja he jatkavat yhteistyötään luottavaisin mielin tulevaisuudessa.

Mikko Roslakka