08 marras
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoinnin uudistus lähenee – selvitä, ovatko asiakastietojärjestelmäsi Kanta-kelpoisia
Avainsanat: Asiakastieto, Integraatio, Kanta-palvelu, Kanta-sertifikaatti

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyminen on tulossa pakolliseksi kaikille julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon palveluiden tuottajille. Yksityisiä tuottajia ovat mm. järjestöt ja liitot ja niiden omistamat osakeyhtiöt. Lisäksi palveluiden järjestäjät, kuten kunta tai kuntayhtymä, voivat edellyttää tuottajilta palvelun asiakkuutta jo nyt.

Kyseessä on valtakunnallinen uudistus, joka mahdollistaa keskitetyn sähköisen sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoinnin ja käytön. Palvelun kehittämisestä vastaavat Kela ja THL. Arkiston käyttöönotto edellyttää Kelan ylläpitämän Kanta-palvelun asiakkuutta. Kanta-palveluilla pyritään parantamaan asiakkaan tietosuojaa sekä ohjaamaan, säätelemään ja valvomaan asiakastietojen käyttöä aiempaa tehokkaammin.

Palvelua kehitetään vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotot on jo aloitettu vapaaehtoisesti liittyneiden tuottajien kanssa, mutta pakolliseksi palvelu tulee vuonna 2020 alkavan toisen vaiheen yhteydessä. Kaikkien tuottajien pitää ottaa palvelu käyttöön viimeistään 1.1.2025.

Kela ja THL kannustavat aikaiseen käyttöönottoon, jotta liittyminen olisi kevyempää ja helpommin hallittavissa. Jos tuottaja liittyy palveluun ensimmäisessä vaiheessa, voi se esimerkiksi itse päättää missä laajuudessa ja millä järjestelmillä ne alkavat hyödyntää palvelua. Ensimmäiseen vaiheeseen voi ilmoittautua helmikuuhun 2019 asti.

Esivalmistelut kannattaa joka tapauksessa aloittaa jo pian.

Tuottajien pitää esimerkiksi selvittää, pystyykö oma järjestelmätoimittaja toimittamaan Kanta-sertifioidun järjestelmän tai päivittämään nykyistä järjestelmää määräaikaan mennessä. Lisäksi tuottajan pitää laatia liittymisstrategia ja aikatauluttaa liittymisprosessi. Käyttöönoton prosessin on arvioitu vievän 6-12 kuukautta, riippuen organisaation lähtötilanteesta.

Rubic HR Finland Oy:llä on pitkä kokemus järjestöjen ja liittojen digikumppanina toimimisesta. Pystymme tarjoamaan puolueetonta ja luotettavaa tukea sosiaalihuollon palvelujen tuottajille esimerkiksi järjestelmäkonsultoinnissa ja liittymisstrategian hahmottamisessa.

Antti Halonen