02 elo
Pian voit joutua kysymään lupaa Facebookin liitännäisten hyödyntämiselle – huomioi ainakin nämä asiat ennen kuin lisäät sivuillesi seurantatyökaluja
Avainsanat: facebook, GDPR, liitännäiset, markkinointi

Organisaatio, joka on lisännyt Facebookin Like-painikkeen omille sivuilleen, joutuu jatkossa kertomaan sivuston käyttäjille painikkeen käytöstä ja sen avulla kerättyjen tietojen käsittelystä.

Määräys perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen päätökseen, jonka mukaan liitännäisiä hyödyntävät yritykset ovat rekisterinpitäjiä yhdessä Facebookin kanssa siirtäessään vierailijoiden tietoja Facebookille. Päätös koskee myös muiden sosiaalisen median palveluiden liitännäisiä.

Like-painikkeen avulla Facebook saa kerättyä tietoja jopa sellaisista käyttäjistä, joilla ei ole Facebook-tiliä. Painiketta käytetään, jotta yritykset ja Facebook saavat kohdennettua markkinointiaan tehokkaammin oikeille kohderyhmille.

Kyseessä on merkittävä ennakkotapaus, sillä tiettävästi nyt ensimmäisen kerran Facebookin ulkopuoliset verkkosivut joutuvat vastuuseen Facebookin liitännäisten käytöstä.

Asian suhteen on syytä olla tarkkana, sillä elokuussa on aloittanut toimintansa Tietosuojavaltuutetun toimiston alaisuudessa toimiva kollegio, jolla on valtuudet langettaa sakkoja tietosuoja-asetuksen rikkomisesta.

Selvitä käsittelyperuste sekä hyödyt ja kustannukset

Yritysten ja järjestöjen kannattaa nyt selvittää, mitä hyötyjä Facebookin liitännäisten käytöstä saa ja mitä kustannuksia ne tuovat.

Rekisterinpitäjän täytyy esimerkiksi varmistua, että sillä on lainmukainen peruste kerätä ja käsitellä tietoja. Esimerkiksi vierailijan IP-osoite voidaan tulkita tietosuoja-asetuksen mukaiseksi henkilötiedoksi.

Peruste voi olla esimerkiksi rekisterinpitäjän oikeutettu etu, mutta jos sellaista ei ole, täytyy perusteen todennäköisesti olla suostumus. Se edellyttäisi käsittelyluvan saamista kaikilta sivustolla vierailevilta, mikä voi olla työlästä ja tuoda siten kustannuksia.

Varmista, että tietosuojakäytäntösi liitännäisten suhteen ovat lainmukaiset

Rekisterinpitäjän täytyy varmistua, että se täyttää myös liitännäisten käytön suhteen tietosuoja-asetuksen mukaiset dokumentointi- ja informointivelvollisuudet.

Huolehdi, että organisaatiosi kertoo selkeästi, miten ja mihin tarkoituksiin se käyttää liitännäisiä verkkosivuillaan. Päivitä myös tietosuojaselosteesi tai muu dokumentaatio, jonka avulla kuvailet tietosuojatoimenpiteesi.

Mieti mahdollisia korvaavia ratkaisuja

Jos vaikuttaa siltä, että Facebookin liitännäisten käyttö edellyttää raskaita toimenpiteitä, voi olla kustannustehokkaampaa suosia muita digitaalisen markkinoinnin muotoja.

Facebookin maine on kokenut viime vuosina kolauksia useiden käyttäjien yksityisyyteen ja Facebookin yhteiskuntavastuuseen liittyvien tapausten johdosta.

Kannattaa seurata tarkasti, mihin suuntaan Facebookin kehitys etenee. Jos Facebookin asema ja maine heikkenevät merkittävästi, voi miettiä onko yhteistyöstä enemmän hyötyä vai haittaa.

Toistaiseksi mainehaitat eivät ole vähentäneet Facebookin suosiota markkinointialustana. Päinvastoin, Facebookin keräämät mainostulot ovat jatkaneet kasvuaan.

Rubic HR Finland on puolueeton teknologiahankintakonsultti, joka kuuluu Iodata Oy -konserniin yhdessä Lanka Creative Oy:n ja Fabula Productions Oy:n kanssa.  

Antti Halonen