27 helmi
Nämä kaksi jättiä hallitsevat älykaiutinmarkkinoita – oikein kartoitetut ja hankitut puheohjauslaitteet tarjoavat järjestöjen ja liittojen jäsenille monenlaista hyötyä
Avainsanat: älykaiuttimet, Amazon, Google, IT-hankinnat

Puheohjauksen suosio on kasvanut muutamassa vuodessa erittäin paljon ja kasvun ennustetaan kasvavan. Jo nyt markkinoilla on erilaisia älykaiuttimia, jotka suorittavat ääniohjauksella monenlaisia toimintoja ja määrä todennäköisesti kasvaa teknologian kehittyessä. Lisäksi puheohjauksella on jo pitkään voinut hallita puhelimia ja muita mobiililaitteita.

Uusien älykaiuttimien avulla voi esimerkiksi ohjata kodin muita älylaitteita, tehdä tiedonhakuja tai vaikka tehdä ostoksia verkkokaupoissa. Kaiuttimien ohjaukseen ei tarvitse erillistä päätettä vaan kaikki toimii ääniohjauksella. Käyttötapojen määrä kasvaa jatkuvasti teknologian ja ohjelmistojen kehittyessä.

Ääniohjausteknologia tarjoaa järjestöille ja liitoille uudenlaisia mahdollisuuksia palvella jäseniään.

Esimerkiksi liikuntavammaiset, muistisairaat ja näkövammaiset käyttäjät voivat saada älykaiuttimien avulla merkittävää tukea ja apua päivittäiseen elämäänsä. Toisaalta he voivat tarvita apua oikeanlaisen laitteen hankinnassa ja asennuksessa.

Älykaiutinmarkkinat tällä hetkellä kahden kauppaa

Englanninkielisessä maailmassa kaksi johtavaa älykaiutinvalmistajaa ja niiden tuottamaa teknologiaa ovat Amazon Alexa ja Google Assistant. Lisäksi Apple tuottaa älykaiuttimia Siri-teknologiallaan, mutta sen markkinaosuus on toistaiseksi ollut merkittävästi pienempi kuin Amazonilla ja Googlella. Englannin kielen lisäksi kaiuttimet toimivat hyvin suurten kielialueiden kielillä, kuten ranskaksi, espanjaksi ja saksaksi.

Lisäksi maailmanlaajuisesta markkinaosuudesta merkittävän osan vievät kiinalaiset valmistajat Alibaba, Baidu ja Xiaomi sekä venäläinen Yandex.

Suomessa älykaiutinmarkkinat ovat muuta maailmaa perässä, sillä suomen kielellä on ollut vaikeaa toteuttaa kaiuttimien vaatimaa äänentunnistustekniikkaa. Asia todennäköisesti muuttuu tulevaisuudessa, kun äänentunnistusteknologia kehittyy ja laitteita voi ohjata suomeksi. Esimerkiksi Googlen teknologia ymmärtää jo ruotsia ja tanskaa. Suomen kielen on ennustettu tulevan laitteisiin tänä tai ensi vuonna, jolloin myös niiden käyttö tulee todennäköisesti kasvamaan Suomessa voimakkaasti.

Seuraavassa kuvassa on esitetty älykaiuttimien maailmanlaajuiset markkinaosuudet (Q3/2018):

Lähde: https://www.canalys.com/newsroom/amazon-reclaims-top-spot-in-smart-speaker-market-in-q3-2018

Palveluita eri käyttäjäryhmille

Teknologian saavutettavuuteen ja esteettömyyteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tämä tuo teknologian saavutettavammaksi erilaisille käyttäjäryhmille. Oikein käytettynä älykaiuttimet voivat kiihdyttää tätä kehitystä.

Puheohjaus ei esimerkiksi edellytä käyttäjältä näkökykyä, ja kaiuttimien asetuksiakin voi muokata ääniohjauksella. Älykaiuttimen käyttökokemus voikin periaatteessa olla lähes samanlainen riippumatta käyttäjän näkökyvystä.

Älykaiuttimien avulla näkövammainen voi ohjata esimerkiksi kodin laitteita ilman tarvetta visuaaliselle käyttöliittymälle. Lisäksi puhelimeen, rannekelloon tai muuhun helposti mukana kulkevaan laitteeseen voidaan kytkeä ääniohjaustoimintoja.

Muistisairaat ihmiset voivat joutua kysymään samoja asioita useita kertoja peräkkäin. Älykaiuttimet pystyvät vastaamaan käyttäjän esittämiin toistuviin kysymyksiin väsymättä ja turhautumatta. Ne voivat myös helpottaa hoitotyötä tekevien työtä, vaikka eivät voikaan korvata ihmisen läsnäoloa muistisairaan arjessa.

Älykaiuttimet voivat tuoda myös turvaa käyttäjälleen. Niihin voidaan liittää turvallisuutta parantavia toiminnallisuuksia, jotka aktivoituvat tietyn ehdon täytyttyä. Kaiuttimet voidaan esimerkiksi ohjelmoida muistuttamaan käyttäjää ottamaan lääkityksensä joka päivä samaan aikaan tai varoittamaan käyttäjää poikkeuksellisen liukkaasta säästä ulos lähtiessä.

Koska älykaiuttimien ohjaukseen ei tarvita liikekykyä, voivat ne tarjota paljon mahdollisuuksia myös liikuntavammaisille.

Käyttäjä, joka ei pysty liikuttamaan käsiään, voi ohjata älykaiuttimen avulla sellaisiakin kodin laitteita, joita ei ole aikaisemmin pystynyt käsittelemään. Vaikeasti liikkuvan on puolestaan helpompi ohjata laitteita, jos sen pystyy tekemään paikaltaan.

Älykaiuttimiin on mahdollista ohjelmoida erilaisia liikkeentunnistusominaisuuksia, joista voi olla apua esimerkiksi kuulovammaisille. Esimerkiksi Amazonin Alexa-teknologialla toimiviin kaiuttimiin on mahdollista saada erillinen ominaisuus, joka tunnistaa kameran avulla viittomakielistä puhetta. Tällöin kaiutinta voi ohjata myös ilman ääntä. Vastaavasti älykaiuttimen antama vastaus voidaan ohjelmoida tulemaan tekstinä tai viittomakielisenä kaiuttimen näytölle.

Muista tietosuoja ja tietoturva

Älykaiuttimet tarjoavat monenlaisia hyötyjä erilaisille käyttäjille, mutta ennen niiden laajamittaista käyttöönottoa kannattaa selvittää muutamia asioita.

Kuten kaikissa teknologiahankinnoissa, myös älykaiuttimissa niistä saatava hyöty riippuu siitä, osataanko valita käyttötarkoitusta vastaava palvelu ja teknologia. Eri ominaisuudet korostuvat käyttäjäryhmän mukaan.

Erityisen paljon älykaiuttimista käytävässä keskustelussa on korostunut käyttäjän tietosuoja. Äänentunnistusteknologia perustuu dataan, jota kaiuttimien kehittäjät ovat keränneet esimerkiksi kaiuttimien käyttäjistä ja heidän antamistaan komennoista.

Muita älykaiuttimien hankinnassa huomioitavia asioita ovat mm.

  • Helppokäyttöisyys
  • Akun kesto ja latauksen helppous
  • Kieli
  • Hinta
  • Apuohjelmien määrä ja kustomoitavuus

Rubic HR Finland on riippumaton järjestelmä- ja hankintakonsultti, joka auttaa järjestöjä ja liittoja löytämään niille sopivat teknologiaratkaisut.

Antti Halonen