10 huhti
IT-palveluiden yhteiskunnallinen merkitys kasvaa, mutta IT-palveluntarjoajilla on vielä petrattavaa yritysvastuussa ja siitä viestimisessä
Avainsanat: IT-palvelut, Kapasiteettipalvelut, Konesalipalvelut, Palvelimet

Rubic selvitti konesali-, palvelin- ja kapasiteettipalveluita tarjoavien yritysten kotisivuilta, miten ne ovat huomioineet yritysvastuun toiminnassaan ja miten ne viestivät siitä.

Yritysvastuulla, tai yritysten yhteiskuntavastuulla, tarkoitetaan sitä, miten yritykset pyrkivät toimimaan vastuullisesti ja edistämään yhteistä hyvää yhteiskunnassa. Vastuullisuus voi koskea esimerkiksi ympäristöystävällisyyttä, sukupuolten välistä tasa-arvoa, syrjimättömyyttä tai hyviä työoloja ja palkkausta.

Selvitykseen valituista 60 yrityksestä vain yksitoista sai parhaan mahdollisen, eli kolmen tähden arvosanan. Kolme tähteä edellytti, että yritys on esittänyt selkeästi verkkosivuillaan, minkälaisia yritysvastuutoimenpiteitä se on tehnyt.

Valikoimme selvitykseen sellaiset IT-palveluiden toimittajat, jotka löytyivät suositusta Itewiki.fi -portaalista käyttämällä hakuehtoja ”konesalipalvelut” ja ”palvelin- ja kapasiteettipalvelut”. Haku tuotti 72 yritystä, joista 12 oli joko lopettanut toimintansa tai sulautunut osaksi jotakin toista palveluntarjoajaa. Lopulliseen vertailuun päätyi näin 60 yritystä.

Yritysvastuu suurten yritysten agendalla – ympäristö teemana ykkönen

Yritysvastuu näyttäytyy tällä hetkellä suurten yritysten toimintana. Kolmen tähden yrityksistä lähes kaikki ovat suuria kansainvälisiä konserneja, joilla on asettaa resursseja yritysvastuutyöhön.

Lisäksi kolmetoista yritystä on maininnut verkkosivuillaan selkeästi arvot, joiden mukaisesti se toimii.

Kolmen tähden yritysvastuuluokituksen sai yksitoista yritystä: Accountor ICT, Tieto, Telia, Dustin, Hewlett Packard Enterprise, Enfo, IBM, Elisa, Atea, Lounea ja Fujitsu. Vertailluista yrityksistä esimerkiksi Atea on palkittu yhteiskuntavastuutyöstään vuonna 2018 brändien vastuullisuutta mittaavan Sustainable Brands Index -tutkimuksen ykkössijalla.

Yhteiskunnallisista teemoista eniten huomiota kiinnitettiin ympäristöystävällisyyteen, jonka nostivat esille kaikki kolmen tähden arvosanan saaneet yritykset. Ympäristöystävällisyys voi tarkoittaa esimerkiksi kuljetusketjujen ekologisuudesta huolehtimista tai konesalipalveluissa syntyvän hukkaenergian hyötykäyttöä.

Lisäksi moni yritys korostaa yritysvastuutyössään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, kuten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä tai lasten ja nuorten asemaa yhteiskunnassa. 

Yritysvastuulla parannetaan maailmaa ja omaa tulosta

Yritysten käynnistämät vastuullisuuskampanjat ovat keränneet viime aikoina paljon mediahuomiota.

Suomessa esimerkiksi tekstiilialan yritys Finlayson on kampanjoinut näyttävästi miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon puolesta. Kansainvälisen urheiluvälinejätti Niken päätöksestä ottaa Donald Trumpin kritisoima ammattiurheilija Colin Kaepernick mainoskampanjansa keulakuvaksi on puolestaan kirjoitettu ja puhuttu paljon maailmanlaajuisesti.

Kampanjan tulokset vaikuttavat olleen Nikelle myönteiset.

Yritysvastuun nousu perustuu yhtäältä eettisyyteen ja toisaalta yritysten markkinointitavoitteiden ja yhteiskunnallisen roolin muutokseen. Talouslehti Forbes kirjoitti joulukuussa 2017, kuinka nuoret kuluttajat vaativat yrityksiltä läpinäkyvyyttä ja eettisyyttä huomattavasti enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet.

Lisäksi nuoret pitävät eettisyyttä yhtenä tärkeimpänä tekijänä arvioitaessa hyviä työnantajia ja asiakkaat etsivät entistä enemmän tietoa kuluttamiensa tuotteiden ja palveluiden taustoista. Yrityksille on entistä tärkeämpää tuottaa luotettavaa tietoa vastuullisuudestaan ja osoittaa, että ne ovat asiakkaidensa luottamuksen arvoisia.

IT-palvelut eivät toimi muusta yhteiskunnasta erillään. Päinvastoin, IT-palveluiden yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä.

Myös IT-palveluntarjoajien on aika pohtia entistä tarkemmin toimintansa yhteiskunnallisia vaikutuksia ja sitä, miten niistä kannattaisi viestiä. 

Selvityksen metodi

Vertailussa selvitettiin, miten yritysten yritysvastuutavoitteet ja -toimenpiteet näkyvät yritysten kotisivuilla. Vertailussa sovellettiin neliportaista asteikkoa 0, *, **, ***.

Arvo 0 tarkoitti, että sivuilla ei ole mitään mainintaa yritysvastuusta tai yrityksen toimintaperiaatteista. Yksi tähti tarkoitti, että yritys on ilmoittanut joitakin toimintaperiaatteitaan, kaksi tähteä tarkoitti, että yritys on ilmoittanut, minkä arvojen mukaisesti se toimii, ja kolme tähteä tarkoitti, että yritys on ilmoittanut yksilöityjä yritysvastuun toimenpiteitä.

Selvityksessä ei tutkittu, miten toimenpiteet on käytännössä toteutettu tai minkälaisia vaikutuksia niillä on ollut. Yritykset, jotka eivät löydy Itewiki.fi -sivuston hakupalvelun avulla, ovat jääneet selvityksen ulkopuolelle.

Rubic HR Finland Oy on puolueeton teknologiahankintakonsultti, joka kuuluu yhdessä viestintätoimisto Fabula Productions Oy:n ja markkinointitoimisto Lanka Creative Oy:n kanssa Iodata Oy -konserniin.

Antti Halonen

Antti Halonen