Onnistunut IT-muutosprojekti luo edellytykset toimivalle järjestelmäarjelle
Avainsanat: hankintakonsultointi, IT-hankinnat, IT-projektipäällikkö, järjestelmäarki

Rubicin asiantuntijoilla on yhteensä useiden vuosikymmenien kokemus erilaisten muutosprojektien vetämisestä, IT-sopimustuesta ja tietohallinnon järjestelmähankintojen konsultoinnista.  

Teknologia ja tietohallinnon työkalut ovat muuttuneet vuosien aikana, mutta yksi tietohallinnon tavoite on pysynyt samana.  

Se on toimiva järjestelmäarki. 

Kohti jatkuvaa kehitystä ja kokonaisuuden hallintaa 

Rubicin Directing Advisor Sanna Jankkari on vastannut projektipäällikkönä ja hankintakonsulttina kymmenien järjestöjen, liittojen ja yritysten tietohallinnon muutoksenhallinnasta. Hänen käsityksensä toimivan järjestelmäarjen tärkeydestä on vain voimistunut vuosien aikana.  

Järjestelmien hankintaan sekä eri järjestelmistä koostuvan kokonaisuuden suunnitteluun ja elinkaaren hallintaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota”, Jankkari toteaa. Tämä johtuu organisaatioiden kiihtyneistä kehittämispaineista: uusia palveluja on vain voitava pystyttää nopeammin”, Jankkari jatkaa.  

Sanna Jankkari näkee myös muutostarpeita siinä, miten järjestelmäkehittämistä tehdään. Kehittäminen on saatava virtaavaksi toiminnaksi. Isojen jättiprojektien sijaan pitäisi pyrkiä kohti jatkuvaa järjestelmien ja toiminnan parantamista, Jankkari sanoo. 

Tietojärjestelmien käyttöönotto vaatii yhteistyötä ja priorisointia 

Rubicin Directing Advisor Sanna Jankkari istuu tietokoneen ääressä ja käsittelee puhelinta.

Rubicin Directing Advisor Sanna Jankkari

Parhaistakaan järjestelmistä ei ole hyötyä, jos niitä ei osata tai haluta käyttää oikein. Esimerkiksi Kalervo Straniuksen tuore väitöstutkimus Oulun yliopistosta kertoo, että tietojärjestelmien käyttöön liittyy usein tyytymättömyyttä. 

Tutkimuksen mukaan hankintavaiheessa saatetaan sivuuttaa paras ammatillinen ymmärrys hankintatarpeista ja käyttöönottovaiheessa siirrytään henkilöstön mielestä liian nopeasti ja vähäisellä koulutuksella uusiin järjestelmiin.  

Sanna Jankkari tunnistaa väitöstutkimuksen johtopäätökset omassa työssään. Kun järjestelmähankinnan käynnistämä muutosprojekti onnistuu, niin uusi työkalu tuo heti jotain konkreettisia hyötyjä, mutta myös tulevat kehityskohteet ovat hallinnassa. Organisaatio on tällöin pystynyt priorisoimaan backloginsa ja toimittajasuhdekin voi hyvin”, Jankkari pohtii.  

Onnistuneen muutosprojektin lopputuloksena on todennäköisesti myös tyytyväinen henkilöstö.  

Osaava järjestelmäkonsultti auttaa arjen sujuvoittamisessa 

Rubic seuraa teknologian kehittymistä ja kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakkaidensa tueksi. 

Toimimme Rubicissa järjestelmäkätilöinä”, Jankkari naurahtaa. Olemme mukana asiakkaidemme ainutkertaisissa hankinta- ja muutostilanteissa tuomassa kokemusta ja päätöksentekotukea. Tarkoituksena on, että tiiviimmän yhteistyövaiheen jälkeen asiakas pääsee jatkamaan toimintaansa uusilla työkaluilla järkevään suuntaan ja arki sujuu”, Rubicin Directing Advisor Sanna Jankkari päättää.  

Rubic HR Finland on riippumaton järjestelmähankintojen konsultointitoimisto, joka kuuluu Iodata Oy -konserniin yhdessä Lanka Creative Oy:n ja Fabula Productions Oy:n kanssa. #järjestelmäarki   

Rubic