19 touko
Laaja vaatimusmäärittely jätelaitosten yhteiselle toiminnanohjausjärjestelmälle – “en tekisi mitään toisin, jos nyt palaisin alkuun”
Avainsanat: Projektipäällikkö, Toiminnanohjausjärjestelmä, vaatimusmäärittely

Suomen Kiertovoima ry – KIVO edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien jätelaitoksia. Jätelaitokset toteuttavat 5,3 miljoonan suomalaisen jätehuollon kustannustehokkaasti ja vastuullisesti yhteistyössä yksityisten yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa edistäen Suomen kiertotaloutta turvallisesti ja terveellisesti.

Vuoden 2019 alussa KIVOn jäsenlaitokset tunnistivat tarpeen uudistaa käytössä ollut toiminnanohjausjärjestelmä. “Totesimme nykytila-analyysin jälkeen, että tarvitsemme järjestelmän vaatimusmäärittelyä varten konsulttitoimistoa avuksi”, KIVOn T&K-asioiden parissa toimiva asiantuntija Heli Haapea kertoo. “Muutamalta konsultilta pyydettiin tarjoukset ja Rubic vakuutti heti osaamisellaan. Myös heidän hintansa osui hyvin siihen, mitä oli arvioitu”, Haapea jatkaa.

Vaatimusmäärittelyprojektiin osallistui 30 KIVOn jäsenlaitosta, joilla kaikilla oli omanlaisensa tarpeet järjestelmältä. “Projektin johtaminen oli tosi tärkeä osa konsultin työtä. Rubicin konsultti veti projektia tosi napakasti ja pystyi vetämään porukkaa eteenpäin”, Haapea kiittelee. “Tiesimme myös, että Rubicilla oli tarjota vastuukonsultille taustatukea, jos olisi tullut esimerkiksi sairastumisia. Se toi tilaajalle turvallisuudentunnetta”, Haapea muistelee monivaiheista ja riskialtista projektia.

Jätehuollon järjestäminen vaatii toiminnanohjausjärjestelmältä paljon ja projektin aikaiset työpajat sisälsivät paljon alan ammattilaisten käymää pohdintaa ja keskustelua järjestelmän vaatimuksista. Heli Haapea onkin yllättynyt siitä, miten hyvin Rubicin konsultti omaksui projektin erityispiirteet. “Aihe ja toimintaympäristö olivat uusia ja vieraita. Meillä on paljon erityispiirteitä ja oli todella hyvä, että konsultti ymmärsi tosi nopeasti, sai kiinni meidän toimintatavoistamme ja ymmärsi mistä puhutaan, vaikka puhuttiin vaikeista ja syvälle menevistä asioista”, Haapea toteaa.

Myös Rubicin tavoitettavuus saa kiitosta. “Käytämme KIVOssa jonkin verran konsulttipalveluja ja on aina ikävää, jos konsulttiin ei saa yhteyttä. Rubicin konsulttiin sai aina yhteyden todella hyvin, vaikka hän olikin kovin työllistetty koko projektin ajan. Siitä erityiskiitos”, tyytyväinen Haapea päättää.

Artikkelikuva: Asukkaan jätehuollon järjestämisen taustalta löytyy tietoteknisiä järjestelmiä enemmän kuin uskommekaan. Esimerkiksi jätehuollon asiakkuuden hoitaminen, jätevirtojen oikea ohjaus ja materiaalivirtojen raportointi vaativat omat, mutta yhteensopivat järjestelmänsä. Kuva: Kaisa Halme, KIVO

Rubic HR Finland on Iodata Oy -konserniin kuuluva riippumaton järjestelmähankintojen konsultointitoimisto. #järjestelmäarki

Rubic