Digipalvelulaki ja saavutettavuusvaatimukset edellyttävät panostuksia myös liittojen ja järjestöjen viestintään – pian jokainen voi pyytää palautetta palvelujen saavutettavuudesta ja pyyntöihin on vastattava
Avainsanat: digipalvelulaki, järjestöt, saavutettavuus, saavutettavuusdirektiivi

Uusi digipalvelulaki astui voimaan keväällä ja sen edellyttämien saavutettavuusvaatimusten toteuttamisen ensimmäinen siirtymäaika päättyi 23.9.2019.  

Laki velvoittaa julkisten viranomaisten lisäksi julkisoikeudellisia laitoksia sekä järjestöjä ja yrityksiä, kuten pankkeja, luottolaitoksia ja liikennepalvelujen tarjoajia. Lain vaatimuksista voi lukea esimerkiksi keväällä kirjoittamastamme blogista.  

Ensimmäisen siirtymäajan päättymisen jälkeen on 23.9.2018 tai sen jälkeen julkaistujen julkisen tahon rahoittamien verkkosivustojen oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Vanhojen, eli ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen osalta siirtymäkausi päättyy 23.9.2020.  

Saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta vastaava Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikkö on kerännyt sivustolleen kattavan listauksen sisällöistä ja toiminnallisuuksista, joita laki koskee.  

Verkkopalveluiden käyttäjien täytyy saada saavutettavassa muodossa esimerkiksi verkkolomakkeet, ajanvarauspalvelut, tapahtumakalenterit, videot ja podcastit ja navigointikäyttöliittymät.     

Luo prosessi käyttäjäpalautteeseen vastaamiseksi 

Lain mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus antaa palautetta palvelujen saavutettavuudesta suoraan palveluntarjoajalle.  

Jokainen voi pyytää palveluntarjoajalta sisältöjä, jotka eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia, itselle sopivassa saavutettavassa muodossa. Lain vaatimusten piirissä olevan palveluntarjoajan pitää lain mukaan antaa vastaus kahden viikon kuluessa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi järjestöt ja liitot, jotka ovat digipalvelulain piirissä, joutuvat huomioimaan saavutettavuuspalautteeseen vastaamisen osana viestintäsuunnitelmaansa.  

Palveluntarjoajan täytyy tarjota mahdollisuus palautteen antamiseen joko verkkolomakkeella tai sähköpostilla. Tätä varten täytyy varmistua, että sekä tekniset järjestelmät että viestintäsuunnitelman mukainen vastaamisprosessi ovat kunnossa.  

Palautteen pyytäjällä on myös oikeus tehdä mahdollisesta saavutettavuuspuutteesta tai palveluntarjoajan vastauksen puutteista selvityspyyntö valvovalle viranomaiselle, eli Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.  

Rubic HR Finland on riippumaton järjestelmähankintojen konsultointitoimisto, joka kuuluu Iodata Oy -konserniin yhdessä Lanka Creative Oy:n ja Fabula Productions Oy:n kanssa. #järjestelmäarki    

Antti Halonen