Varmista onnistunut kilpailutus

Rubicin valmiiden menetelmien ja työkalujen avulla varmistetaan vaihtoehtojen puolueeton vertailu sekä vertailtava määrämittainen data päätöksenteon tueksi. Valitun toimittajan kanssa neuvoteltavaan sopimukseen tarjoamamme tuen avulla varmistat, että sopimukset tukevat organisaatiosi toimintaa nyt ja tulevaisuudessa.

Tuki kilpailutusten läpiviennissä:

 • Varmistetaan tarpeiden huomioiminen ja priorisointi jo käynnistysvaiheessa
 • Tunnistetaan projektiin liittyvät sovellukset ja sidosryhmät
 • Pienennetään muutosvastarintaa uuden tai uudistetun järjestelmän käyttöönotossa
 • Hyvä valmistelu => helpompi toimitusprojekti
 • Puolueeton päätösmateriaali päätöksen tueksi
 • Parempi sopimus => kustannussäästöt ja parempi palvelu

Analysoimme lähtötilanteesi tunnistamalla projektiin liittyvät sovellukset ja sidosryhmät, joita haastattelemalla varmistamme eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioimisen ja priorisoinnin jo käynnistysvaiheessa. Samalla muutosvastarinta pienenee, kun avainhenkilöt osallistetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Teemme kartoituksessa tunnistettujen sekä organisaation asettamien tavoitteiden perusteella suosituksen kilpailutukseen valittavista järjestelmistä sekä toimittajista. Hyvin suunniteltu ja määritelty hankinta tehostaa myös toimitusprojektin läpivientiä.

Saat meiltä apua seuraavien järjestelmien kilpailuttamiseen

 • Jäsenrekisteri
 • CRM / asiakkuudenhallintajärjestelmä
 • ERP / toiminnanohjausjärjestelmä
 • Verkkosivustot
 • Verkkokaupat
 • Mobiiliaplikaatiot ja räätälöidyt sovellukset
 • ICT / dokumentinhallinta / intra / extra
 • Asianhallinta

Ota yhteyttä

Referenssicaset

Case – Invalidiliitto ry

Kehitysprojektit, Kilpailutusprojektit, Verkkosivut

Case – SuPer ry

ICT, Järjestelmät, Kumppanuus