Rubic auttoi Invalidiliittoa verkkosivujen uudistamisprojektissa valitsemalla Invalidiliiton tarpeisiin sopivan julkaisujärjestelmän ja kilpailuttamalla kumppanin projektin toteuttamiseen. Invalidiliitto työskentelee esteettömyyden edistämiseksi, joten näyttö selkokielisten verkkosivujen toteuttamisesta oli yksi pääprioriteeteista kumppania valittaessa.

”Halusimme vahvistaa osaamistamme ulkopuolisella, meidän puolella olevalla toimijalla. Rubicilla on asiantuntemusta eri julkaisujärjestelmistä ja hyvät taustatiedot toimijoista, joten kilpailutuksessa osattiin kysyä oikeita asioita”, kertoo Invalidiliiton viestintäjohtaja Sinikka Rantala, joka kiittää rubicilaisia myös yhteisen kielen löytämisestä:

“Rubic toimi hyvänä tulkkina meidän ja toimittajan välillä, ja viestinnän osalta kieli on ollut sellaista, että ymmärrämme toisiamme ja vuorovaikutus on hyvää. Olemme muutenkin olleet jatkuvasti ajan tasalla projektin tilanteesta ja tiedotus on toiminut hyvin. Rubic oli koko projektin ajan proaktiivisesti yhteydessä Invalidiliittoon, mikä on ollut hieno juttu.”

Vaikka Invalidiliitossa tapahtui projektin aikana henkilöstövaihdoksia, se ei vaikuttanut projektin etenemiseen. Joustavuutta projektiin tuonut tuki varmisti sen, että projekti pysyi aikataulussa, eikä projektin tavoite kaikkien saavutettavissa olevasta verkkopalvelukanavasta vaarantunut.

“Rubicin projektiosaaminen on ollut erityinen vahvuus. Ajan puute omassa organisaatiossa ei vaikuttanut projektin etenemiseen, koska Rubicin ote oli niin vahva. Lopputuloksena saimme erittäin hyvän verkkosivukumppanin, eikä meillä koskaan ole ollut näin sujuvaa verkkoprojektia. Tapaamiset ovat olleet tehokkaita ja säännöllisiä, viesteihin reagoiminen on ollut nopeaa ja sellaisten asioiden huomioiminen, joita emme välttämättä olisi itse osanneet huomioida, on ollut erinomaista”, Rantala kiittelee.

Sivuston julkaisu ja käyttöönotto jatkuu vaiheittain vuoden 2018 aikana. Uutta sivustoa voit kuitenkin jo ihailla osoitteessa: invalidiliitto.fi