Hallituksen budjettiriihessä merkittävä ehdotus konesalipalveluista – tämä tärkeä asia kannattaa huomioida kilpailutuksissa ja sopimusneuvotteluissa
Avainsanat: it-sopimukset, Kapasiteettipalvelut, kilpailutus, Konesalipalvelut

Valtioneuvoston talousarviossa esitetään, että konesalien sähkövero alenee vuoden 2021 aikana. 

Hallitus on esittänyt, että konesalien siirto sähköveroluokkaan II toteutetaan mahdollisimman pikaisesti siten, että muutokset voivat tulla voimaan vuoden 2021 aikana. Lisäksi teollisuuden sähkövero ehdotetaan alennettavaksi EU:n minimitasolle.  

Verohallinnon määritelmän mukaan konesalilla tarkoitetaan kokonaisteholtaan yli 5 MW laitetilaa, jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluja pääasiallisena elinkeinotoimintanaan.”   

Muutoksen käytännön vaikutuksina kapasiteettipalvelujen hintojen pitäisi pienentyä. Yritysten, järjestöjen ja liittojen kannattaa huomioida tämä konesali- ja kapasiteettipalvelujen palvelusopimuksissa.  

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella tarkemmin konesali- ja kapasiteettipalveluiden kilpailuttamisesta ja sopimuksista.  

Rubic